Omi Beef

facebook

Home > Enjoy Omi Beef

Enjoy

Enjoy

ท่านสามารถลิ้มลองรสชาติอาหารจานเด็ดที่ทำจากเนื้อโอมิได้ที่ร้านที่มีเชฟผู้รอบรู้มนต์เสน่ห์ของเนื้อโอมิแสดงฝีมือการปรุงอาหาร