Omi Beef

facebook

Home > About Omi Beef > Japanese Beef

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อวัวญี่ปุ่น (Wagyu)

เรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อวัวญี่ปุ่น (Wagyu) เนื้อที่ทำให้คนหลงใหลในรสชาติ

เนื้อวัว “เกรด A5” หมายถึงเนื้อวัวที่มีลักษณะอย่างไร?

นี่คือการจัดเกรดเนื้อวัว 15 ระดับตามที่กำหนดขึ้นโดยสมาคมการจัดเกรดเนื้อของประเทศญี่ปุ่น (JMGA: Japan Meat Grading Association) จะพิจารณาจัด “เกรดปริมาณเนื้อ” คืออัตราส่วนของเนื้อที่ได้จากส่วนที่กินได้ของวัวทั้งตัวโดยแบ่งเป็นระดับจาก A-C และ “เกรดคุณภาพเนื้อ” โดยแบ่งเป็นระดับจาก 1-5 สำหรับเกณฑ์วัดระดับคุณภาพเนื้อนั้น จะพิจารณาว่า Sashi หรือส่วนของไขมันลายหินอ่อนที่แทรกอยู่ในเนื้อ (Shimofuri) มีมากน้อยแค่ไหนโดยใช้มาตรฐาน B.M.S. (ลายไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อ / Beef Marbling Standard) ถ้ายิ่งมี Shashi หรือส่วนของไขมันลายหินอ่อนแทรกอยู่ในเนื้อมากจะถูกจัดให้อยู่ในเกรดดีใกล้ระดับ “5” และกำหนดระดับจากสีของไขมันโดยใช้มาตรฐาน B.F.S. (สีและคุณภาพไขมันบนเนื้อ / Beef Fat Standard) ไขมันที่ดีต้องมีสีขาว นอกจากนี้ยังพิจารณาจากสีของเนื้อโดยใช้มาตรฐาน B.C.S. (สีของเนื้อ / Beef Color Standard) และสุดท้ายจะพิจารณาจาก “ความแน่นละเอียดของเนื้อ” ซึ่งจะพิจารณาตัดสินด้วยตาเปล่าและการสัมผัส

นี่คือการจัดเกรดเนื้อให้กับผู้ผลิตเนื้อวัว ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นเนื้อวัวญี่ปุ่น (Wagyu) ส่วนใหญ่จะถูกจัดให้อยู่ในเกรด A เพราะวัวญี่ปุ่น (Wagyu) ส่วนมากจะถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้เนื้อเกรด A5 แต่ถึงแม้คุณภาพของเนื้อที่ได้จะต่ำกว่าเกรด 5 ก็ตาม รสชาติของมันก็ไม่แตกต่างไปสักเท่าไหร่ ยังคงความอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

rating

Wagyu (วัวญี่ปุ่นสายพันธุ์ใหม่) Kokusangyu (วัวเลี้ยงในประเทศ) ต่างกับตรงไหน?

Kokusangyu (วัวเลี้ยงในประเทศ) หมายถึงวัวทุกชนิดที่ถูกนำมาเลี้ยงในประเทศญี่ปุ่น แต่ในบรรดาวัวที่เลี้ยงในประเทศ จะมีวัวอยู่ 4 สายพันธุ์ที่ถูกเรียกว่าวัวญี่ปุ่นสายพันธุ์ใหม่ “Wagyu” ได้แก่ พันธุ์ญี่ปุ่นขนดำ (Japanese Black), พันธุ์ญี่ปุ่นขนน้ำตาล (Japanese Brown), พันธุ์ญี่ปุ่นเขาสั้น (Japanese Shorthorn) และพันธุ์ญี่ปุ่นไม่มีเขา (Japanese Polled) วัวโอมิจัดเป็น “พันธุ์ญี่ปุ่นขนดำ” เป็นสายพันธุ์ที่มีมากกว่า 90% ของวัวญี่ปุ่นสายพันธุ์ใหม่ (Wagyu) ทั้งหมดที่ถูกเลี้ยงในประเทศญี่ปุ่น สำหรับวัวสายพันธ์ญี่ปุ่นขนน้ำตาลจัดเป็นสายพันธุ์ชนิดพิเศษ มีอัตราไขมันในเนื้อต่ำกว่า 12% ส่วนสายพันธุ์ญี่ปุ่นเขาสั้นจะเป็นวัวที่ถูกเลี้ยงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพันธุ์ญี่ปุ่นไม่มีเขาจะถูกเลี้ยงเฉพาะที่เมืองฮะงิชิ จังหวัดยะมะงุจิ เป็นวัวที่มีสีขนดำสนิทและไม่มีเขา Kokusangyu (วัวเลี้ยงในประเทศ) มักเป็นวัวพันธุ์โฮลสไตน์เพศผู้

ความอร่อยของเนื้อวัวญี่ปุ่น (Wagyu) ที่ญี่ปุ่น

ที่ประเทศญี่ปุ่นว่ากันว่า เนื้อวัวถ้ายิ่งมี Sashi หรือส่วนของไขมันลายหินอ่อนที่แทรกอยู่ในเนื้อ (Shimofuri) มากจะยิ่งอร่อย สำหรับเกรดคุณภาพเนื้อวัวนั้นได้อธิบายไว้แล้วในเรื่องการจัดเกรดเนื้อวัวญี่ปุ่น (Wagyu) ว่า Sashi (ส่วนของไขมันลายหินอ่อนที่แทรกอยู่ในเนื้อ) ยิ่งมากและสีของไขมันยิ่งขาวเกรดของเนื้อวัวจะยิ่งสูงขึ้น แต่ว่าจะอร่อยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลิ้นของแต่ละบุคคล ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณรับประทานด้วยวิธีการปรุงที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อ แม้จะเป็นเนื้อเกรดสูงขนาดไหน คุณอาจไม่รู้สึกถึงความอร่อยได้เช่นกัน

wagyu