Omi Beef

facebook

Home > About Omi Beef

About

About

วัวโอมิ เป็นวัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นขนดำที่ถูกเลี้ยงดูเป็นระยะเวลานานที่สุดในจังหวัดชิงะ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รสชาติดั้งเดิมของเนื้อโอมิสืบทอดมาตั้งแต่สมัยเอโดะจนถึงทุกวันนี้ เป็นแบรนด์เนื้อวัวที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น